Ripsienpidennykset

Volyymi ripsienpidennykset


125€

Klassiset ripsienpidennykset

89€

Ripsihuolto 30 min


35€

Ripsihuolto 45 min


45 €

Ripsihuolto 60 min


55 €

Pidennysten poisto

35€